NYHETER
LANDSKRONA HAMN ÖNSKAR GLAD PÅSK. - 15-03-30 10:39
Landskrona Hamn AB önskar alla kunder, sammarbetspartners, anställda, styrelse, samt alla Landskrona bor en riktigt GLAD PÅSK.

Lars Nilsson
vd.

Landskrona Hamn Information. - 15-03-18 10:51

Nu är vi inne på sista delen av rivningen efter brandskadan.
vi räknar med att vara klara denna vecka. Härefter påbörjas återuppbyggnaden av magasin och bandbana så fort bygglov och planering är klart.

Lars Nilsson
vd.


RIVNING BRANDSKADAT LAGER: - 15-01-09 07:57

Under vecka 2 kommer rivningen av det brandskadade lagret i hamnområdet påbörjas. Detta innebär att det kan bli trångt och mycket verksamhet i området runt lagret och det kajsnitt där rivning pågår. Vi vill påminna om att prioritet ett är säkerhet och arbetsmiljö så vi uppmanar alla att följa de säkerhets/ordningsregler som gäller inom hamnområdet. Rivningen beräknas ta ca:8 veckor.
För vidare information kontakta gärna undertecknad.

Lars Nilsson/vd
Telefon 0418-470503


Landskrona Hamn Information. - 14-09-18 08:36

Nu är första etappen av rivningen och saneringen av brandskadade delar i hamnområdet klart, den överhängande faran för ras är nu förbi.
Nu pågår planeringen av återuppbyggnad av den infrastuktur som vi framledes skall anpassa till dagens och framtidens verksamheter inom hamnområdet.
Men vi vill påminna om att säkerheten inom området har fortfarande prioritet ett för alla som rör sig inom området såväl anställda som besökare.

För eventuella frågor kontakta undertecknad eller Kent Nilsson 0418-470506.

Lars Nilsson/vd
0418-470 503.


INFORMATION FRÅN LANDSKRONA HAMN AB. - 14-06-10 17:27

Fortsatt rivningsarbete i Hamnområdet.

Arbetet med att riva och sanera brandskadade delar i hamnen efter den brand vi drabbades av i valborshelgen fortgår enligt plan.
Vi kommer fortsatt att stänga vissa delar av hamnområdet när vi gör kritiska lyft från höga höjder, vilket vi hoppas att våra samarbetspartners har förståelse för. Vi vill även påpeka att säkerheten på hamnområdet är prio 1 så det åligger alla som vistas på hamnområdet att följa de säkerhetsföreskrifter som gäller inom området.

Vid oklarheter hör gärna av er till undertecknad eller.
HMS-ansvarig Kent Nilsson tel 0418-470506.

Lars Nilsson/vd
0418-470503 mobil 070-6706235.


Se arkivet

HAMNTRAFIK
Måndag 15-03-30.

• M/V Bornholm från Rostock lossar till Cemex AB.

Tisdag 15-03-31.
Onsdag 15-04-01.

Torsdag 15-04-02.
• M/V Selene Prahm från Rostock lossar till Yara AB.
• M/V Marc lastar till Hamburg från Kvistgaard jern o metall A/S.
Fredag 15-04-03.
Lördag 15-04-04.
• M/V Maureen S lastar till Hamburg från Sv.Foder AB.
• M/V Susanne från Vyborg lossar till Sv. Lantmännen.
• M/V Östanhav från Storungs lossar till Nordkalk AB.
Söndag 15-04-05.
» Hem
» Om Hamnen
» Kontakt
» Dokument
» Länkar

In english In english

Certifierade