NYHETER
LEDIG TJÄNST. - 14-12-15 15:29

Samordnare för Hälsa, Miljö och Säkerhet sökes till Landskrona Hamn AB

Lite om tjänsten.
Som samordnare för hälsa, miljö och säkerhet (HMS) ansvarar du för:

► Upprätta kontroll-rapporteringsrutiner enligt fastställda program.
► Vara kontaktperson gentemot olika myndigheter.
► Samordna, utveckla och introducera bestämmelser och säkerhetsfrågor    gällande HMS enligt gällande lagstiftning.
► Genomföra revisioner och besiktningar enligt myndighetskrav och miljöbalken.
► Bevaka att arbetsmiljöförordning, arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och interna instruktioner inom HMS följs.
► Kvalitetsarbetet enligt ISO 9001 och 14001.
► Ersätta driftsledare vis dennes frånvaro

Vi ser att du har en akademisk utbildning som Ingenjör gärna med inriktning kvalite/miljö.
Tjänsten är heltid.

Låter detta intressant hör av dig till undertecknad
Lars Nilsson/vd
0418-470503


Landskrona Hamn Information. - 14-09-18 08:36

Nu är första etappen av rivningen och saneringen av brandskadade delar i hamnområdet klart, den överhängande faran för ras är nu förbi.
Nu pågår planeringen av återuppbyggnad av den infrastuktur som vi framledes skall anpassa till dagens och framtidens verksamheter inom hamnområdet.
Men vi vill påminna om att säkerheten inom området har fortfarande prioritet ett för alla som rör sig inom området såväl anställda som besökare.

För eventuella frågor kontakta undertecknad eller Kent Nilsson 0418-470506.

Lars Nilsson/vd
0418-470 503.


INFORMATION FRÅN LANDSKRONA HAMN AB. - 14-06-10 17:27

Fortsatt rivningsarbete i Hamnområdet.

Arbetet med att riva och sanera brandskadade delar i hamnen efter den brand vi drabbades av i valborshelgen fortgår enligt plan.
Vi kommer fortsatt att stänga vissa delar av hamnområdet när vi gör kritiska lyft från höga höjder, vilket vi hoppas att våra samarbetspartners har förståelse för. Vi vill även påpeka att säkerheten på hamnområdet är prio 1 så det åligger alla som vistas på hamnområdet att följa de säkerhetsföreskrifter som gäller inom området.

Vid oklarheter hör gärna av er till undertecknad eller.
HMS-ansvarig Kent Nilsson tel 0418-470506.

Lars Nilsson/vd
0418-470503 mobil 070-6706235.


VIKTIGT MEDDELANDE FRÅN LANDSKRONA HAMN AB. - 14-05-04 15:25

Om allt går enlig planerna så kommer vi att påbörja arbetet med att demontera den skadade bangången under måndagen.
Arbetet är omfattande och beräknas ta hela vecka 21.
Vår ambition är att verksamheterna ska kunna kunna flyta så smärtfritt som möjligt, men då de särskilt riskfyllda delarna i arbetet utförs kommer vi av säkerhetsskäl stänga av silokajen samt fosfatkajen för alla som inte är direkt involverade i arbetet.
Det är i nuläget svårt att ge exakta tider för när hamndelarna kommer att vara stängda, något vi hoppas att alla har förståelse för.

Har ni några frågor kring kommande vecka får ni gärna kontakta mig eller Kent Nilsson 0418-470506 el 0709 470506.

Lars Nilsson/vd
0418-470503 el 070 6706235.


VIKTIGT MEDDELANDE FRÅN LANDSKRONA HAMN AB. - 13-12-30 11:07

Vi vill med denna skrivelse informera våra samarbetspartners, kunder och övriga intressenter om de generella säkerhetsregler som gäller i hamnen.

Ska du besöka oss och har frågor kring ditt besök är du väkommem att kontakta vår säkerhetssamordnare Kent Nilsson på tel 0418-470506, alt 0709-470506.

Tillträde till Hamnområdet.
Hamnområdet är ett skyddsområde enligt "lagen om sjöfartsskydd" och ISPS-koden. Alla som vistas i hamnområdet ska därför kunna uppvisa giltlig ID.
Endast personer med tjänsteärenden beviljas tillträde till hamnområdet.

Fordonstrafik inom området.
Hastighetsbegränsning "max 30 km/tim gäller inom hela hamnområdet". Oftast är det lämpligt att köra försiktigare då fordon och arbetsmaskiner rör sig frekvent inom området. Om möjligt undvik att ta bilen med in på området.
Hjullastare och truckar skall ha varningsljus påslaget vid körning inom hamnområdet.

Klädsel.
Personer som vistas inom hamnområdet skall bära skyddshjälm, varselkläder (minst väst) och skyddsskor. Landskrona Hamn AB äger rätt att ålägga den som befinner sig inom hamnområdet att bära kompletterande skyddsutrustning när så bedöms nödvändigt.

Särskilda tillstånd.
Arbeten som heta arbeten, grävarbeten eller arbeten på fjärrstyrd utrustning får under inga omständigheter påbörjas utan skriftligt tillstånd från Landskrona Hamn AB. Ansöker om tillstånd gör du på Hamnkontoret, Andra Tvärgatan
Landskrona.

//Lars Nilsson/vd.


Se arkivet

HAMNTRAFIK
Måndag 14-12-15.

• M/V Celia från Rauma lossar till New Boliden AB.
• M/V Isidor från Uusikaupunki lossar till Yara AB.

Tisdag 14-12-16.
• M/V Transtimber till Oresunds Drydocks AB.
• M/V Malaga lastar till Hamburg från Sv.Foder AB.
Onsdag 14-12-17.

• M/V Hanoi lastar till Visby från Yara AB.
• M/V Östanhav från Storungs lossar till Nordkalk AB.

Torsdag 14-12-18.
• M/V Langeland från Rostock lossar till Yara AB.
• M/V Hendrika Margaretha lastar till Hamburg från Sv.Foder AB.
• M/V Tom Sawyer från Trelleborg till Oresunds drydocks AB.
Fredag 14-12-19.
Lördag 14-12-20.
Söndag 14-12-21.
• M/V Värmland från Rostock lossar till Yara AB.
• M/V Iceland cement från Rostock lossar till Cemex AB.
» Hem
» Om Hamnen
» Kontakt
» Dokument
» Länkar

In english In english

Certifierade