NYHETER
TREVLIG MIDSOMMAR. - 15-06-15 09:14

Landskrona Hamn AB önskar kunder, samarbetspartner, anställda styrelse samt alla Landskronabor en trevlig midsommar och en skön sommar/semester.

Lars Nilsson
/vd.


Landskrona Hamn Information. - 15-03-18 10:51

Nu är vi inne på sista delen av rivningen efter brandskadan.
vi räknar med att vara klara denna vecka. Härefter påbörjas återuppbyggnaden av magasin och bandbana så fort bygglov och planering är klart.

Lars Nilsson
vd.


RIVNING BRANDSKADAT LAGER: - 15-01-09 07:57

Under vecka 2 kommer rivningen av det brandskadade lagret i hamnområdet påbörjas. Detta innebär att det kan bli trångt och mycket verksamhet i området runt lagret och det kajsnitt där rivning pågår. Vi vill påminna om att prioritet ett är säkerhet och arbetsmiljö så vi uppmanar alla att följa de säkerhets/ordningsregler som gäller inom hamnområdet. Rivningen beräknas ta ca:8 veckor.
För vidare information kontakta gärna undertecknad.

Lars Nilsson/vd
Telefon 0418-470503


Landskrona Hamn Information. - 14-09-18 08:36

Nu är första etappen av rivningen och saneringen av brandskadade delar i hamnområdet klart, den överhängande faran för ras är nu förbi.
Nu pågår planeringen av återuppbyggnad av den infrastuktur som vi framledes skall anpassa till dagens och framtidens verksamheter inom hamnområdet.
Men vi vill påminna om att säkerheten inom området har fortfarande prioritet ett för alla som rör sig inom området såväl anställda som besökare.

För eventuella frågor kontakta undertecknad eller Kent Nilsson 0418-470506.

Lars Nilsson/vd
0418-470 503.


INFORMATION FRÅN LANDSKRONA HAMN AB. - 14-06-10 17:27

Fortsatt rivningsarbete i Hamnområdet.

Arbetet med att riva och sanera brandskadade delar i hamnen efter den brand vi drabbades av i valborshelgen fortgår enligt plan.
Vi kommer fortsatt att stänga vissa delar av hamnområdet när vi gör kritiska lyft från höga höjder, vilket vi hoppas att våra samarbetspartners har förståelse för. Vi vill även påpeka att säkerheten på hamnområdet är prio 1 så det åligger alla som vistas på hamnområdet att följa de säkerhetsföreskrifter som gäller inom området.

Vid oklarheter hör gärna av er till undertecknad eller.
HMS-ansvarig Kent Nilsson tel 0418-470506.

Lars Nilsson/vd
0418-470503 mobil 070-6706235.


Se arkivet

HAMNTRAFIK
Måndag 15-06-29.

• M/V Hendrika Margarethe från Amsterdam lossar till Yara AB.
• M/V Shetland cement från Rostock lossar till Cemex AB.

Tisdag 15-06-30.

• M/V Fredo lastar till Bremen från Söderslätts spannmålsgrupp.

Onsdag 15-07-01.

• M/V Sundstraum från Sluiskil lossar till Yara AB.

Torsdag 15-07-02.
Fredag 15-07-03.
Lördag 15-07-04.
• M/V Värmland från Rostock lossar till Yara AB.
• M/V Nathalie från Rauma lossar till Boliden Bergsöe AB.
Söndag 15-07-05.
» Hem
» Om Hamnen
» Kontakt
» Dokument
» Länkar

In english In english

Certifierade