NYHETER
STORT BESÖK LANDSKRONA HAMN: - 15-01-22 14:19

Landskrona Hamn kommer åter igen få besök av större tonnage, under söndagen den 25 januari kommer fartyget M/V United Tristan da Cunha att tas in för lastning av 28500 ton vete från Svenska Foder AB. Fartyget är 180 meter långt och 28.5 meter brett, lastningen påbörjas måndag morgon kl 0600 och beräknas klart fredag den 29 januari vädret tillåtande. Fartyget klareras av Schultz Shipping.

Lars Nilsson.
vd.


RIVNING BRANDSKADAT LAGER: - 15-01-09 07:57

Under vecka 2 kommer rivningen av det brandskadade lagret i hamnområdet påbörjas. Detta innebär att det kan bli trångt och mycket verksamhet i området runt lagret och det kajsnitt där rivning pågår. Vi vill påminna om att prioritet ett är säkerhet och arbetsmiljö så vi uppmanar alla att följa de säkerhets/ordningsregler som gäller inom hamnområdet. Rivningen beräknas ta ca:8 veckor.
För vidare information kontakta gärna undertecknad.

Lars Nilsson/vd
Telefon 0418-470503


Landskrona Hamn Information. - 14-09-18 08:36

Nu är första etappen av rivningen och saneringen av brandskadade delar i hamnområdet klart, den överhängande faran för ras är nu förbi.
Nu pågår planeringen av återuppbyggnad av den infrastuktur som vi framledes skall anpassa till dagens och framtidens verksamheter inom hamnområdet.
Men vi vill påminna om att säkerheten inom området har fortfarande prioritet ett för alla som rör sig inom området såväl anställda som besökare.

För eventuella frågor kontakta undertecknad eller Kent Nilsson 0418-470506.

Lars Nilsson/vd
0418-470 503.


INFORMATION FRÅN LANDSKRONA HAMN AB. - 14-06-10 17:27

Fortsatt rivningsarbete i Hamnområdet.

Arbetet med att riva och sanera brandskadade delar i hamnen efter den brand vi drabbades av i valborshelgen fortgår enligt plan.
Vi kommer fortsatt att stänga vissa delar av hamnområdet när vi gör kritiska lyft från höga höjder, vilket vi hoppas att våra samarbetspartners har förståelse för. Vi vill även påpeka att säkerheten på hamnområdet är prio 1 så det åligger alla som vistas på hamnområdet att följa de säkerhetsföreskrifter som gäller inom området.

Vid oklarheter hör gärna av er till undertecknad eller.
HMS-ansvarig Kent Nilsson tel 0418-470506.

Lars Nilsson/vd
0418-470503 mobil 070-6706235.


VIKTIGT MEDDELANDE FRÅN LANDSKRONA HAMN AB. - 14-05-04 15:25

Om allt går enlig planerna så kommer vi att påbörja arbetet med att demontera den skadade bangången under måndagen.
Arbetet är omfattande och beräknas ta hela vecka 21.
Vår ambition är att verksamheterna ska kunna kunna flyta så smärtfritt som möjligt, men då de särskilt riskfyllda delarna i arbetet utförs kommer vi av säkerhetsskäl stänga av silokajen samt fosfatkajen för alla som inte är direkt involverade i arbetet.
Det är i nuläget svårt att ge exakta tider för när hamndelarna kommer att vara stängda, något vi hoppas att alla har förståelse för.

Har ni några frågor kring kommande vecka får ni gärna kontakta mig eller Kent Nilsson 0418-470506 el 0709 470506.

Lars Nilsson/vd
0418-470503 el 070 6706235.


Se arkivet

HAMNTRAFIK
Måndag 15-01-19.

• M/V Eemshorn från Vyborg lossar till Yara AB.
• M/V Malta Cement från Rostock lossar till Cemex AB.

Tisdag 15-01-20.
Onsdag 15-01-21.

Torsdag 15-01-22.
• M/V Rebecca Rausing lastar till Rostock från Kvistgaard jern o metall A/S.
Fredag 15-01-23.
• M/V Maureen S från Stettin lossar till Sv. Lantmännen.
Lördag 15-01-24.
Söndag 15-01-25.
•M/V United Tristan da Cunha lastar till Algeriet från Sv. Foder AB.
» Hem
» Om Hamnen
» Kontakt
» Dokument
» Länkar

In english In english

Certifierade