NYHETER
INFORMATION FRÅN LANDSKRONA HAMN AB. - 14-06-10 17:27

Fortsatt rivningsarbete i Hamnområdet.

Arbetet med att riva och sanera brandskadade delar i hamnen efter den brand vi drabbades av i valborshelgen fortgår enligt plan.
Vi kommer fortsatt att stänga vissa delar av hamnområdet när vi gör kritiska lyft från höga höjder, vilket vi hoppas att våra samarbetspartners har förståelse för. Vi vill även påpeka att säkerheten på hamnområdet är prio 1 så det åligger alla som vistas på hamnområdet att följa de säkerhetsföreskrifter som gäller inom området.

Vid oklarheter hör gärna av er till undertecknad eller.
HMS-ansvarig Kent Nilsson tel 0418-470506.

Lars Nilsson/vd
0418-470503 mobil 070-6706235.


VIKTIGT MEDDELANDE FRÅN LANDSKRONA HAMN AB. - 14-05-04 15:25

Om allt går enlig planerna så kommer vi att påbörja arbetet med att demontera den skadade bangången under måndagen.
Arbetet är omfattande och beräknas ta hela vecka 21.
Vår ambition är att verksamheterna ska kunna kunna flyta så smärtfritt som möjligt, men då de särskilt riskfyllda delarna i arbetet utförs kommer vi av säkerhetsskäl stänga av silokajen samt fosfatkajen för alla som inte är direkt involverade i arbetet.
Det är i nuläget svårt att ge exakta tider för när hamndelarna kommer att vara stängda, något vi hoppas att alla har förståelse för.

Har ni några frågor kring kommande vecka får ni gärna kontakta mig eller Kent Nilsson 0418-470506 el 0709 470506.

Lars Nilsson/vd
0418-470503 el 070 6706235.


VIKTIGT MEDDELANDE FRÅN LANDSKRONA HAMN AB. - 13-12-30 11:07

Vi vill med denna skrivelse informera våra samarbetspartners, kunder och övriga intressenter om de generella säkerhetsregler som gäller i hamnen.

Ska du besöka oss och har frågor kring ditt besök är du väkommem att kontakta vår säkerhetssamordnare Kent Nilsson på tel 0418-470506, alt 0709-470506.

Tillträde till Hamnområdet.
Hamnområdet är ett skyddsområde enligt "lagen om sjöfartsskydd" och ISPS-koden. Alla som vistas i hamnområdet ska därför kunna uppvisa giltlig ID.
Endast personer med tjänsteärenden beviljas tillträde till hamnområdet.

Fordonstrafik inom området.
Hastighetsbegränsning "max 30 km/tim gäller inom hela hamnområdet". Oftast är det lämpligt att köra försiktigare då fordon och arbetsmaskiner rör sig frekvent inom området. Om möjligt undvik att ta bilen med in på området.
Hjullastare och truckar skall ha varningsljus påslaget vid körning inom hamnområdet.

Klädsel.
Personer som vistas inom hamnområdet skall bära skyddshjälm, varselkläder (minst väst) och skyddsskor. Landskrona Hamn AB äger rätt att ålägga den som befinner sig inom hamnområdet att bära kompletterande skyddsutrustning när så bedöms nödvändigt.

Särskilda tillstånd.
Arbeten som heta arbeten, grävarbeten eller arbeten på fjärrstyrd utrustning får under inga omständigheter påbörjas utan skriftligt tillstånd från Landskrona Hamn AB. Ansöker om tillstånd gör du på Hamnkontoret, Andra Tvärgatan
Landskrona.

//Lars Nilsson/vd.


Demontering Siwertell lossare. - 13-12-03 09:26

Landskrona Hamn AB kommer kommer under de  två följande veckorna demontera och skrota ut vår Siwertell skruvlossare.
Lossaren byggdes 1978 för att lossa råfosfat och olika salter till dåvarande Supra AB. För demoteringen ansvarar Bas-Metall AB.
Siwertell lossaren har ersatts av nya moderna Mobilkranar.

Lars Nilsson
//vd


Ny styrelse för Landskrona Hamn AB 2012 - 11-04-15 09:28

Styrelsen för Landskrona Hamn AB har från den 24 april 2012 föjande sammansättning.

Ordförande:    Christian Roslander(FP)
V.Ordförande: Mats Karlsson ( Yara AB )
Ledamot:        Björn.O.Persson ( M)
Ledamot:        Bo-Göran Pettersson ( Yara AB)
Ledamot:        Mikael Andersson ( S )
Ledamot:        Johan Hecktor (Yara AB)

Suppleanter:   Emira Ramic  (MP)
                     Josefin Hallbäck ( Yara AB)
                     Bertil Jönsson ( S)
                     Arbetstagarrepresentant unionen/ledarna : Anita Dahlqvist.

Lars Nilsson
vd.

 


Se arkivet

HAMNTRAFIK
Måndag 14-08-25.

• M/V Anmiro från Heröja lossar till Yara AB.

Tisdag 14-08-26.
• M/V Halland från Rostock lossar till Yara AB.
• M/V Dolfijn från Klaipeda lossar till Yara AB.
Onsdag 14-08-27.

• M/V Thule från Uusikaupunki lossar till Yara AB.

Torsdag 14-08-28.
• M/V Henrik S Från Rotterdam lossar till Höganäs/bjuf AB.
• M/T Solero från Antwerpen till Oresunds drydocks AB.
Fredag 14-08-29.
• M/V Gotland från Rostock lossar till Yara AB.
• M/V Kaja från Vyborg lossar till Sv.Lantmännen.
Lördag 14-08-30.
Söndag 14-08-31.
• 
» Hem
» Om Hamnen
» Kontakt
» Dokument
» Länkar

In english In english

Certifierade