NYHETER
VIKTIGT MEDDELANDE FRÅN LANDSKRONA HAMN AB. - 13-12-30 11:07

Vi vill med denna skrivelse informera våra samarbetspartners, kunder och övriga intressenter om de generella säkerhetsregler som gäller i hamnen.

Ska du besöka oss och har frågor kring ditt besök är du väkommem att kontakta vår säkerhetssamordnare Kent Nilsson på tel 0418-470506, alt 0709-470506.

Tillträde till Hamnområdet.
Hamnområdet är ett skyddsområde enligt "lagen om sjöfartsskydd" och ISPS-koden. Alla som vistas i hamnområdet ska därför kunna uppvisa giltlig ID.
Endast personer med tjänsteärenden beviljas tillträde till hamnområdet.

Fordonstrafik inom området.
Hastighetsbegränsning "max 30 km/tim gäller inom hela hamnområdet". Oftast är det lämpligt att köra försiktigare då fordon och arbetsmaskiner rör sig frekvent inom området. Om möjligt undvik att ta bilen med in på området.
Hjullastare och truckar skall ha varningsljus påslaget vid körning inom hamnområdet.

Klädsel.
Personer som vistas inom hamnområdet skall bära skyddshjälm, varselkläder (minst väst) och skyddsskor. Landskrona Hamn AB äger rätt att ålägga den som befinner sig inom hamnområdet att bära kompletterande skyddsutrustning när så bedöms nödvändigt.

Särskilda tillstånd.
Arbeten som heta arbeten, grävarbeten eller arbeten på fjärrstyrd utrustning får under inga omständigheter påbörjas utan skriftligt tillstånd från Landskrona Hamn AB. Ansöker om tillstånd gör du på Hamnkontoret, Andra Tvärgatan
Landskrona.

//Lars Nilsson/vd.


MEDDELANDE FRÅN LANDSKRONA HAMN AB. - 13-12-12 08:01

Lastning av skärvsten.

Under torsdagen den 12 december mellan kl 0700 och 1800 samt
under fredagen den 13 december mellan kl 0700 till kl 2100 kommer vi att
lasta fartyget M/V Fortuna med skärsten, och under dessa tider kan
buller förekomma.

Lars Nilsson
vd.


Demontering Siwertell lossare. - 13-12-03 09:26

Landskrona Hamn AB kommer kommer under de  två följande veckorna demontera och skrota ut vår Siwertell skruvlossare.
Lossaren byggdes 1978 för att lossa råfosfat och olika salter till dåvarande Supra AB. För demoteringen ansvarar Bas-Metall AB.
Siwertell lossaren har ersatts av nya moderna Mobilkranar.

Lars Nilsson
//vd


Ny styrelse för Landskrona Hamn AB 2012 - 11-04-15 09:28

Styrelsen för Landskrona Hamn AB har från den 24 april 2012 föjande sammansättning.

Ordförande:    Christian Roslander(FP)
V.Ordförande: Mats Karlsson ( Yara AB )
Ledamot:        Björn.O.Persson ( M)
Ledamot:        Bo-Göran Pettersson ( Yara AB)
Ledamot:        Mikael Andersson ( S )
Ledamot:        Johan Hecktor (Yara AB)

Suppleanter:   Emira Ramic  (MP)
                     Josefin Hallbäck ( Yara AB)
                     Bertil Jönsson ( S)
                     Arbetstagarrepresentant unionen/ledarna : Anita Dahlqvist.

Lars Nilsson
vd.

 


PRESSMEDDELANDE. - 11-01-10 12:51

Landskrona Hamn AB har från årsskiftet stärkt sin position som biobränsledepå för södra Sverige:

Landskrona Hamn AB Har i dagarna skrivit ett 5-års avtal med BIOENERGI Skandinavien AB om intag och lagring av ca: 50.000 ton bränslepellets i Landskrona Hamn på Årsbasis.

BIOENERGI Skandinavien AB som har verkat i hamnen under en 10 års period kommer att investera i ny modern säckanläggning. Produktionen av säckad bränslepellets kommer att öka från 5000 ton till 30000 ton per årsbasis.
Resterande 20000 ton kommer att hanteras i bulk. Landskrona Hamn AB kommer att investera i anpassning av lagerutrymme för bränslepelletshantering, med anledning av detta har hamnen även investerat i ytterligare en mobilkran. Den nya anläggningen beräknas stå klar för drift till nästa bränslesäsong.

Regionen har ett behov av effektiva bulkhamnar och Landskrona Hamns strategiska läge med bra kommunikationer och närhet till slutkonsumenterna var avgörande för BIOENERGI Skandinavien AB beslut att öka volymerna.

Etableringen av BIOENERGI Skandinavien AB är ur flera perspektiv en viktig satsning som stämmer bra överens med hamnens framtida strategi.
Denna satsning innebär i förlängningen ökade volymer, bättre arbetsmiljö och fler arbetstillfällen.

Frågor angående ovanstående besvaras av.

För Landskrona Hamn AB                        Lars Nilsson 0418-470503.
För BIOENERGI Skandinavien AB             Hadar Hedborg 0418-58910


Se arkivet

HAMNTRAFIK
Måndag 14-04-14.

Tisdag 14-04-15.

• .

Onsdag 14-04-16.

Torsdag 14-04-17.

Fredag 14-04-18

Lördag 14-04-19.
Söndag 14-04-20.
» Hem
» Om Hamnen
» Kontakt
» Dokument
» Länkar

In english In english

Certifierade