NYHETER

 

Lastning av gummiklipp

På bilden ser ni lastning av gummiklipp som ska till Turkiet för återvinning. Produkten gummiklipp är uttjänta däck som samlas in från hela Sydsverige. För att ta mindre plats, och optimera lastintag, vilket också sparar på miljön, så klipps däcken i mindre bitar med...

Lastning av blyskärsten

På bilden ser ni när vi lastar ut blyskärsten, en produkt som inte får röra mark. Detta är möjligt i Landskrona Hamn tack vare vår lösning med en tät container som lastbilar via en uppkörningsramp tippar blyskärstenen i. Därefter lastar vi ombord stenen från...

2019-02-14 Årets första spannmålslastning

Årets första spannmålslastning blev korn till Polen. Spannmålet lastas med vår skepplastare som under 2018 blev utrustad med en ny lastbälg, som reducerar damningen och främjar därmed...